Μέθοδος Pompage

Τι είναι η τεχνική pompage;

Το pompage είναι μια τεχνική που ανήκει στην Χειροπρακτική στο επίπεδο της Φυσιοθεραπείας και έχει εμφανιστεί από παραλλαγή των Γαλλικών τεχνικών Οστεοπαθητικής.

Αυτός ο τύπος της θεραπευτικής εφαρμογής είναι μια τεχνική “ελαφριάς μορφής”
δηλαδή ο ασθενής το δέχεται με ευχαρίστηση.

Είναι μια συνεχής διάταση των μυών του τμήματος του σώματος που είναι για θεραπεία, με διάρκεια μερικών δευτερολέπτων.

Υπάρχουν δύο τύποι αυτής της τεχνικής:

  • Pompage των αρθρώσεων που πρέπει να γίνει μια διάταση στην άρθρωση με σκοπό την αποσυμπίεση στο εσωτερικό της άρθρωσης και μια “τακτοποίηση” των οστών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την κυκλοφορία του αίματος στην άρθρωση και έτσι να μειώσει μια φλεγμονή.
  • Pompage των μυών γίνεται συνήθως σε συσπασμένους μυς κατά τους οποίους ο συνδετικός ιστός σφίγγει τα μαλακά μόρια.
    Αυτός ο χειρισμός γίνεται με μια διάταση των μυών που θα προκαλέσει υπεραιμία στους ιστούς που υποφέρουν.